Varning: JavaScript är avstängt i din webbläsare. Du kanske inte kan svara på alla frågor i enkäten. Var vänlig kontrollera inställningarna i din webbläsare.

Enkät om eurosedlarnas kvalitet

Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i euroländerna samarbetar för att se till att de eurosedlar som är i omlopp är av bästa möjliga kvalitet. Dina svar är viktiga för att vi ska nå det målet.

Det här är en kort enkät om kvaliteten på de eurosedlar du hanterar i vardagen. Det borde inte ta mer än några minuter att fylla i den men det vore till stor hjälp för oss så att vi kan förstå dina behov och hur pass nöjd du är med eurosedlarnas kvalitet.